Liên hệ trực tiếp:

Trường PTDTBT THCS Pu Nhi

Bản Nậm Ngám - Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
01686 851 927
dbn-dienbiendong-ptdtbtthcspunhi@edu.viettel.vn